Књиге

  • Историјске паралеле Срба кроз миленијуме
  • Антички зов истине
  • Слепи видици
  • Историја у песми – Од античког доба до данашњих дана